מִין

כמה חשוב סקס בזוג?

יש אנשים שחושבים כי יחסי מין מוגזמים במערכת יחסים, בעוד שאחרים חשים שיש סיבות רבות לכך שזה חשוב.

אהבה ומין מחזקים זה את זה

אנו מדברים על מין, תוך שמירה על המושג נפרד מזה של 'לעשות אהבה'. אנו חיים צרכים בסיסיים בכך שאנחנו בורחים מרגשות מורכבים.