סַקרָנוּת

פיהוק מדבק: מדוע?

האם שמעתם פעם על תופעות אקולוגיות? זוהי החזרה האוטומטית של מילים ומעשים של אנשים אחרים. אבל מדוע הפיהוק מדבק?